Jak wybrać najlepszy podręcznik szkolny?

Reforma szkolnictwa wyższego spowodowała kilka istotnych zmian w szkołach wyższych, w tym w zakresie decyzji dotyczących programów nauczania, a także tego, jak mają być pisane podręczniki szkolne. Nauczyciele tutaj stają przed trudnością rozważenia i wyboru najlepszych podręczników do rzeczywistych warunków, w których wykonują swoją pracę. Czym w związku z tym powinni kierować się przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnego podręcznika, który najlepiej spełni oczekiwania uczniów i wychowawców?

Uniwersalne zasady wybierania podręcznika

Ogólnie rzecz biorąc, te rzeczy do rozważenia to głównie:

 • poprawność merytoryczna;
 • dobór metody edukacyjnej;
 • wszechstronność tematów;
 • proporcje elementów merytorycznych do materiałów związanych z umiejętnościami.

Szczególna rola podręczników we współczesnych szkołach

Mimo niezliczonych zmian, jakie zaszły w szkołach, cele oraz metody ich osiągania nadal nie odpowiadają oczekiwaniom współczesnych uczniów. Jedną z przyczyn tego nierozwikłanego problemu może być nadmierny nacisk na standardowe nauczanie i uczenie się, a także stereotypowe postrzeganie samopoczucia uczniów. To samo odnosi się do podręczników dla uczniów większości typów szkół. Nawet najbardziej efektywnie napisane podręczniki szkolne łączą w sobie możliwości poznawcze i wychowawcze w osiąganiu celów współczesnej szkoły. Z każdym okresem kształcenia wytwarzane są konwencjonalne umiejętności wymagane do rozwiązywania poszczególnych zadań w ramach sprawdzianów kompetencji.

Co jest wymagane w podręczniku?

Obecnie głównym zadaniem podręcznika jest zawsze wskazanie sposobu korzystania z informacji, kształtowanie wiedzy oraz systematyzowanie informacji. Wiedza ta jest zdobywana po prostu przez uczniów pochodzących z różnych miejsc, często poza szkołą. Wśród niewystarczającego zrozumienia współczesnej funkcji podręczników może być ciągłe uzależnienie od nauczycieli, którzy muszą aktualizować podręczniki w wielu dziedzinach nauki. W tym czasie większy nacisk kładzie się na badanie technik, które mają wpływ na ludzkie nawyki i sposoby zarządzania nimi.

Jak należy podchodzić do podręcznika w edukacji?


Podręcznik dla ucznia jest bardzo polecany jako jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów pedagogicznych wewnątrz metody edukacyjnej. Jego efektywność w uczeniu się pewnych treści i otaczających umiejętności zależy od możliwości, jakie przypisują podręcznikom ich twórcy. Funkcja kształceniowa podręcznika definiuje jego cechy strukturalne.

 

Czym powinny się odznaczać podręczniki do przedmiotów humanistycznych?

W związku z tym, że są to podręczniki do nauk humanistycznych, to ich zadaniem jest zachęcenie uczniów do twórczego myślenia, wyobraźni oraz pozytywnego nastawienia do tradycji poprzez dostarczenie im odpowiednich tekstów o charakterze kulturowym. W tym celu należy sięgnąć do literatury fachowej, w której znajdują się najciekawsze teksty. Wszelkie podręczniki szkolne od TaniaKsiazka powinny to uwzględniać.

Jakie znaczenie mają teksty o tematyce kulturowej w podręcznikach?

Dobrze napisane podręczniki szkolne zachęcają uczniów nie tylko do czytania. Istotne może być to, czy motywowanie uczniów może okazać się skuteczne. Odsyłacze zachęcają do identyfikacji sposobów i celów omawiania tradycji w tekstach kultury z różnych okresów historycznych i obszarów etnicznych. To jest osiągnięte po prostu przez przywołanie emblematów i ekspresji, które wspierają wiedzę o partnerstwie między tradycjami i nowoczesnością, a jednocześnie wskazują, aby być w stanie zapoznać się z tradycją literacką (np. historia literatury polskiej), ojczyzna, przekonania, zwyczaje, i tak dalej.

Jak powinno się korzystać z podręcznika?

Wszystkie doskonałe podręczniki szkolne do przedmiotów humanistycznych zawierają ćwiczenia dotyczące rozpoznawania, interpretowania, a także stosowania wiedzy w odniesieniu do tematów, alegorii, metafor, emblematów, zwrotów, a także wyrażeń osadzonych w określonych obszarach i gatunkach literackich. Wszelkie biblijne i mitologiczne symbole funkcjonują we współczesnych dialektach odnoszą się do dzisiejszej kultury. Uczeń powinien odczytywać je w odpowiedni sposób, korzystając z podręcznika. Praca z publikacją powinna ukierunkować uczniów na współczesne realia etniczne, aby byli czujni wobec społeczności lokalnej, a jednocześnie rozumieli:

 • wybory egzystencjalne,
 • zachowania,
 • wskazówki,
 • ideały,
 • wierzenia,
 • różnice obyczajowe, które mogą być częścią tradycji.

Istotne jest tu przełamywanie stereotypów, wyjaśnianie zachowań i mobilizowanie uczniów do rozsądnego wysiłku. Zostało to również osiągnięte poprzez dodanie do pracy z całym podręcznikiem narzędzi, takich jak analiza, deszyfrowanie, ewaluacja.

Cechy dobrych podręczników do przedmiotów humanistycznych

Trudno jednak dodatkowo oprzeć się kilku innym odruchom, które dostarczają obserwowanych odniesień. Ich niewątpliwą zaletą jest uświadomienie nastolatkom znaczenia twórczości, ukazanie ogromnych korzyści płynących z pracy, zwrócenie uwagi na szczególny rozwój kulturowy tego zjawiska, a także zachęcenie do samodzielnych poszukiwań.

 

Czym wyróżniają się najlepsze podręczniki do nauki języka polskiego?

Przekazując przesłanie dotyczące tradycji, polskie szkolnictwo odgrywa specyficzną funkcję w kształtowaniu świadomości kulturowej młodzieży. Docenić można znaczenie innych wytworów “kultury wysokiej”, głównie obrazów, dźwięku, rysunków, rzeźb itp. Każdy z tych elementów wykorzystują dobre podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) do języka polskiego.

Co może dać uczniowie dobrze napisany podręcznik?

Czytanie prawie wszystkich tekstów, które zamieszcza się w podręcznikach, pozwala czytelnikowi na bezpośredni wgląd w teksty literackie. W tym samym czasie, umiejętność rozpoznawania i rozumienia tradycyjnych emblematów, umiejętność określenia ich w przeszłości i również teraźniejszości symboliki w danym obiegu społeczno-kulturowym. Czytając teksty o tematyce kulturowej, uczniowie powinni podejmować dialog z tradycją.

Jakie znaczenie ma dobór odpowiednich tekstów do uczytania?

Wszystkie teksty literacki, które zawierają podręczniki szkolne do nauki języka polskiego, muszą reprezentować:

 • różne okresy literatury,
 • aktualne różne style fabularne,
 • prezentować niejednorodne poziomy wyobraźni,
 • oferować wgląd bezpośrednio we wszystkie epoki.

Teksty, które reprezentują wszelkie dziedziny sztuki i literatury powinny znajdować się w szkolnym cyklu nauczania. W ten sposób komponuje się podręczniki do języka polskiego. Znajdziemy tu autonomiczne konteksty interpretacyjne, próbki rozpoznawania określonych składników tradycji, powody do inspiracji w celu pobudzenia własnej wyobraźni, prowokacyjne pytania i pojawianie się określonych uczuć, myśli, refleksji, które uczestniczą w udźwiękowieniu uniwersalnego doświadczenia indywidualnego.

Jaki jest wpływ nauczania języka polskiego na ucznia?

Biorąc pod uwagę wybór tekstów jako pomysłów do czytania, kryteria zwracają uwagę na podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne, a także egzystencjalne, pasje i działania kulturalne. Podręczniki składają się zatem z normatywnych przekazów tekstowych (fragmenty biblijne, wybrane fragmenty mitologiczne), lecz również z tekstów dotyczących tradycji popularnej (komiksy, reklamy, plakaty itd.). Z perspektywy różnorodnych działań historycznych, a także kulturowych, układ tekstowy pytań stawianych w wielu podręcznikach jest skuteczny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Umożliwiają one zaangażowanie się w rozmowę intertekstualną. Pozwalają one również na większy rozwój intelektualny oraz indywidualny ucznia, czyniąc go pełnym uczestnikiem kultury.