W związku z tym, że są to podręczniki do nauk humanistycznych, to ich zadaniem jest zachęcenie uczniów do twórczego myślenia, wyobraźni oraz pozytywnego nastawienia do tradycji poprzez dostarczenie im odpowiednich tekstów o charakterze kulturowym. W tym celu należy sięgnąć do literatury fachowej, w której znajdują się najciekawsze teksty. Wszelkie podręczniki szkolne od TaniaKsiazka powinny to uwzględniać.

Jakie znaczenie mają teksty o tematyce kulturowej w podręcznikach?

Dobrze napisane podręczniki szkolne zachęcają uczniów nie tylko do czytania. Istotne może być to, czy motywowanie uczniów może okazać się skuteczne. Odsyłacze zachęcają do identyfikacji sposobów i celów omawiania tradycji w tekstach kultury z różnych okresów historycznych i obszarów etnicznych. To jest osiągnięte po prostu przez przywołanie emblematów i ekspresji, które wspierają wiedzę o partnerstwie między tradycjami i nowoczesnością, a jednocześnie wskazują, aby być w stanie zapoznać się z tradycją literacką (np. historia literatury polskiej), ojczyzna, przekonania, zwyczaje, i tak dalej.

Jak powinno się korzystać z podręcznika?

Wszystkie doskonałe podręczniki szkolne do przedmiotów humanistycznych zawierają ćwiczenia dotyczące rozpoznawania, interpretowania, a także stosowania wiedzy w odniesieniu do tematów, alegorii, metafor, emblematów, zwrotów, a także wyrażeń osadzonych w określonych obszarach i gatunkach literackich. Wszelkie biblijne i mitologiczne symbole funkcjonują we współczesnych dialektach odnoszą się do dzisiejszej kultury. Uczeń powinien odczytywać je w odpowiedni sposób, korzystając z podręcznika. Praca z publikacją powinna ukierunkować uczniów na współczesne realia etniczne, aby byli czujni wobec społeczności lokalnej, a jednocześnie rozumieli:

  • wybory egzystencjalne,
  • zachowania,
  • wskazówki,
  • ideały,
  • wierzenia,
  • różnice obyczajowe, które mogą być częścią tradycji.

Istotne jest tu przełamywanie stereotypów, wyjaśnianie zachowań i mobilizowanie uczniów do rozsądnego wysiłku. Zostało to również osiągnięte poprzez dodanie do pracy z całym podręcznikiem narzędzi, takich jak analiza, deszyfrowanie, ewaluacja.

Cechy dobrych podręczników do przedmiotów humanistycznych

Trudno jednak dodatkowo oprzeć się kilku innym odruchom, które dostarczają obserwowanych odniesień. Ich niewątpliwą zaletą jest uświadomienie nastolatkom znaczenia twórczości, ukazanie ogromnych korzyści płynących z pracy, zwrócenie uwagi na szczególny rozwój kulturowy tego zjawiska, a także zachęcenie do samodzielnych poszukiwań.